Rigger kurs Modul P-2.4 og P-4.4

Kurset gir innsikt i prinsippene bak riggeutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold. Formålet er å unngå uønskede hendelser ifm riggeoperasjoner.

Riggerkurset er for personell som bruker eller sammenstiller løfteutstyr og manuelle vinsjer og taljer. Utstyr som benyttes ved horisontal og vertikal forflytning av last, og som er opphengt i usertifisert struktur (bjelke/padeye). Kurset vil også være nyttig for personell som deltar i løfteoperasjoner på land.

Forkunnskaper

Forhåndskrav til deltakelse på dette læretiltaket er gjennomført og bestått:

  1. Modul O-1.1 G11 Løfteredskap (alternativt modul 1 + 2,3)
  2. Grunnleggende fallsikring-, ref. NS 9610 / NOROG retningslinje 113, 8 timers kurs

Alle forhåndskrav skal dokumenteres av deltaker i form av kompetansebevis ved oppstar, og skal godkjennes av opplæringsvirksomhet, før læretiltaket starter.

  • Date : 06-02-2023 - 10-02-2023
  • Time : 08:00 - 15:00 (Europe/Oslo)
  • Reg. Deadline : 06-02-2023

Registration Deadline Expired!!

Related Events

Riggerkurs
Riggerkurs
Rosenberg, Buøy

Rep Rigg med praksis

Riggerkurs
Rosenberg, Buøy

Riggerkurs modul P-2.4 & P-4.4

Varme arbeider
Rosenberg, Buøy

Varme arbeider

Riggerkurs
Rosenberg, Buøy

Rep Rigg med praksis