Riggerkurs modul P-2.4 & P-4.4

Kurset gir innsikt i prinsippene bak riggeutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold. Formålet er å unngå uønskede hendelser ifm riggeoperasjoner. 

Riggerkurset er for personell som bruker eller sammenstiller løfteutstyr og manuelle vinsjer og taljer. Utstyr som benyttes ved horisontal og vertikal forflytning av last, og som er opphengt i usertifisert struktur (bjelke/padeye). Kurset vil også være nyttig for personell som deltar i løfteoperasjoner på land. 

Varighet 
Læretiltaket skal ha en varighet på minimum 40 undervisningstimer, og skal fordeles over minimum 5 dager. Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutter undervisning. Forutsetning for denne opplæringsmodulen er at P-2.4 og P-4.4 tas sammenhengende. 
 
40t ,med følgende timefordeling: 

Teori 8 timer 
Praksis 24 timer 
Teoretisk avsluttende prøve 2 timer 
Praktisk prøve for gruppe 1, evalueres av gruppe 2 3 timer 
Praktisk prøve for gruppe 2, evalueres av gruppe 1 3 timer 
Sum 40 timer 

 
Forkunnskaper 

  1. Modul O-1.1 G11 Løfteredskap (alternativt modul 1 + 2.3).  
  1. Fallsikring grunnleggende ref  NS 9610/ NOROG retningslinje 113 

Alle forhåndskrav skal dokumenteres av deltaker i form av kompetansebevis ved oppstart, og skal godkjennes av opplæringsvirksomhet, før læretiltaket starter. 

Avsluttende prøve 
Eksamen 
Kursbevis utstedes 

  • Date : 22-05-2023 - 26-05-2023
  • Time : 08:00 - 15:00 (Europe/Oslo)
  • Reg. Deadline : 22-05-2023

Purchase Ticket

Rigger kurs modul P-2.4 & P-4.4 (15 seats remaining)
kr9990
kr 0
0.00
kr 0.00

Related Events

Riggerkurs
Riggerkurs
Rosenberg, Buøy

Rep Rigg med praksis

Riggerkurs
Rosenberg, Buøy

Riggerkurs modul P-2.4 & P-4.4

Riggerkurs
Rosenberg, Buøy

Rep Rigg med praksis

Riggerkurs
Rosenberg, Buøy

Riggerkurs modul P-2.4 & P-4.4