Varme Arbeider

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år. Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann.

Den som skal utføre varme arbeider på en sikker måte må ha en viss kompetanse. Utøveren må ha kunnskap om gjeldende regelverk som omfatter varme arbeider, grunnleggende brannteori og risiko tilknyttet utførelsen av det varme arbeidet.

For å utøve det varme arbeidet sikkert må utøveren forstå hva som kan være, eller utvikle seg til brannfarlige situasjoner. Utøveren må også forstå hvordan egen atferd innvirker på sikkerheten, og ha vilje til å handle slik at utførelsen av varme arbeider blir sikkert.

Utførelse av varme arbeider medfører en risiko for at brann- og branntilløp oppstår. Kunnskap og ferdigheter knyttet til slokking av brann er derfor en viktig del av utøverens kompetanse.

Kompetanse innen brannvern ved utførelse av varme arbeider kan altså sees på som de kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon utøveren trenger for å mestre utførelsen av det varme arbeidet på en brannsikker måte.

Varighet
7,5 timer – (1 undervisningstime = 45 minutt)

Forkunnskaper
Ingen

Avsluttende prøve
Eksamen Utøveren skal gjennomføre en praktisk slokkeøvelse. Denne er obligatorisk og skal tilfredsstille kravene i «Instruks for gjennomføring av slokkeøvelse». For utøvere som kan dokumentere at de har gjennomført slokkeøvelse i henhold til fastsatte krav i løpet av de to siste årene, er det ikke nødvendig med en ny slokkeøvelse. Dokumentasjon på slokkeøvelse skal gjøres på skjema

  • Date : 04-12-2023
  • Time : 08:00 - 15:00 (Europe/Oslo)

Purchase Ticket

Varme Arbeider (8 seats remaining)
kr 2.300
kr 0
0.00
kr 0