Stikkord: Bro

G4 TraverskranG4 Traverskran

Hensikten med opplæringen er å gi traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av traverskraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.Opplæringen skal gi kandidatene god