Stikkord: løfteoperasjon

RiggerkursRiggerkurs

Kurset gir innsikt i prinsippene bak riggeutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold. Formålet er å unngå uønskede hendelser ifm riggeoperasjoner. Riggerkurset er for personell som bruker eller sammenstiller løfteutstyr og