Stikkord: sertifikat

TruckførerTruckfører

Hensikten med opplæringen er å gi truckførere en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker. Gi truckførere allsidig teoretisk og praktisk opplæring, og øvelse i sikker bruk

VarmearbeiderVarmearbeider

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i

RiggerkursRiggerkurs

Kurset gir innsikt i prinsippene bak riggeutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold. Formålet er å unngå uønskede hendelser ifm riggeoperasjoner. Riggerkurset er for personell som bruker eller sammenstiller løfteutstyr og