G4 Traverskran med praksis

Hensikten med opplæringen er å gi traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av traverskraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. 
Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for traverskraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. 

Opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve. Når kandidaten har bestått teoretisk prøve, samt avsluttende teoretisk prøve for anhukere med tillegg av praktisk kjøreprøve på traverskran, vil dette være grunnlag for utstedelse av kompetanse-bevis for fører av G4 Bro- og traverskraner. 

 
Varighet 
16 timer – (1 undervisningstime = 45 minutt) 

Forkunnskaper 
Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1.1 og modul 2.3 

Avsluttende prøve 
Eksamen 

  • Date : 13-02-2023 - 17-02-2023
  • Time : 08:00 - 15:00 (Europe/Oslo)
  • Reg. Deadline : 13-02-2023

All Tickets Sold!!

Related Events

Riggerkurs
Riggerkurs
Rosenberg, Buøy

Riggerkurs modul P-2.4 & P-4.4

Varme arbeider
Rosenberg, Buøy

Varme arbeider

Traverskran
Rosenberg, Buøy

G4 Traverskran med praksis

Riggerkurs
Rosenberg, Buøy

Rep Riggerkurs med praksis