Riggerkurs P2.4 og P4.4

Kurset gir innsikt i prinsippene bak riggeutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold. Formålet er å unngå uønskede hendelser ifm riggeoperasjoner.

Riggerkurset er for personell som bruker eller sammenstiller løfteutstyr og manuelle vinsjer og taljer. Utstyr som benyttes ved horisontal og vertikal forflytning av last, og som er opphengt i usertifisert struktur (bjelke/padeye). Kurset vil også være nyttig for personell som deltar i løfteoperasjoner på land.

Varighet
Læretiltaket skal ha en varighet på minimum 40 undervisningstimer, og skal fordeles over minimum 5 dager. Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutter undervisning. Forutsetning for denne opplæringsmodulen er at P-2.4 og P-4.4 tas sammenhengende.

40t ,med følgende timefordeling:

Teori8 timer
Praksis24 timer
Teoretisk avsluttende prøve2 timer
Praktisk prøve for gruppe 1, evalueres av gruppe 23 timer
Praktisk prøve for gruppe 2, evalueres av gruppe 13 timer
Sum40 timer


Forkunnskaper

  1. Modul O-1.1 G11 Løfteredskap (alternativt modul 1 + 2.3). G11
  2. Fallsikring grunnleggende ref  NS 9610/ NOROG retningslinje 113, 8 timer

Alle forhåndskrav skal dokumenteres av deltaker i form av kompetansebevis ved oppstart, og skal godkjennes av opplæringsvirksomhet, før læretiltaket starter.

Avsluttende prøve
Eksamen
Kursbevis utstedes

Tags

P2.4 P4.4
  • Date : 28 Oct 2024 - 01 Nov 2024
  • Time : 08:00 - 15:00 (UTC+2)

Purchase Ticket

Riggerkurs 28.10 (12 seats remaining)
kr 9.990
kr 0
0.00
kr 0

Related Events

Riggerkurs
Riggerkurs
Riggerkurs
Riggerkurs
Riggerkurs
Translate »