Traverskran G4 m/praksis

Hensikten med opplæringen er å gi traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av traverskraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.
Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for traverskraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve. Når kandidaten har bestått teoretisk prøve, samt avsluttende teoretisk prøve for anhukere med tillegg av praktisk kjøreprøve på traverskran, vil dette være grunnlag for utstedelse av kompetanse-bevis for fører av G4 Bro- og traverskraner.


Varighet
16 timer – (1 undervisningstime = 45 minutt)

3 dager praksis

Forkunnskaper
Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1.1 og modul 2.3  G11

Avsluttende prøve
Eksamen

  • Date : 15 Apr 2024 - 19 Apr 2024
  • Time : 08:00 - 14:30 (UTC+1)
  • Reg. Deadline : 14 Apr 2024 14:00
  • Venue : Rosenberg Kurs & Kompetanse Bangarvågsgata 12 4077 Hundvåg Tlf: 51 93 18 22
  • Venue : På/At Worley Rosenberg

Registration Deadline Expired!!

Related Events

Fall Arrest English
Riggerkurs
Riggerkurs
Riggerkurs
Riggerkurs
Riggerkurs
Stropp/Anhuker
Fallsikring
Fall Arrest English
Fallsikring
Lift/Personløfter kurs
Fall Arrest English
Riggerkurs
Fallsikring
Riggerkurs
Fallsikring
Riggerkurs
Fallsikring
Stropp/Anhuker
Fallsikring
Riggerkurs
Fall Arrest English
Riggerkurs
Fall Arrest English
Fallsikring
Traverskran
Translate »