Traverskran G4 med praksis

Hensikten med opplæringen er å gi traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av traverskraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.
Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for traverskraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve. Når kandidaten har bestått teoretisk prøve, samt avsluttende teoretisk prøve for anhukere med tillegg av praktisk kjøreprøve på traverskran, vil dette være grunnlag for utstedelse av kompetanse-bevis for fører av G4 Bro- og traverskraner.


Varighet
16 timer – (1 undervisningstime = 45 minutt)

3 dager praksis

Forkunnskaper
Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1.1 og modul 2.3  G11

Avsluttende prøve
Eksamen

Tags

G4
  • Date : 02 Dec 2024 - 06 Dec 2024
  • Time : 08:00 - 15:00 (UTC+2)

Purchase Ticket

G4 Travers 02.12 (8 seats remaining)
kr 6.990
kr 0
0.00
kr 0

Related Events

Traverskran
Translate »