Traverskran G4

Hensikten med opplæringen er å gi traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av traverskraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.
Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for traverskraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve. Når kandidaten har bestått teoretisk prøve, samt avsluttende teoretisk prøve for anhukere med tillegg av praktisk kjøreprøve på traverskran, vil dette være grunnlag for utstedelse av kompetanse-bevis for fører av G4 Bro- og traverskraner.


Varighet
16 timer – (1 undervisningstime = 45 minutt)

3 dager praksis

Forkunnskaper
Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1.1 og modul 2.3  G11

Avsluttende prøve
Eksamen

Tags

G4
  • Date : 26 Aug 2024 - 30 Aug 2024
  • Time : 08:00 - 15:00 (UTC+2)
  • Reg. Deadline : 25 Aug 2024 12:00

Purchase Ticket

Traverskran G4 (8 seats remaining)
kr 6.990
kr 0
0.00
kr 0
Translate »