Kategori: Kurs

Lift/personløftførerLift/personløftfører

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker lift (personløfter) kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring. 

TruckførerTruckfører

Hensikten med opplæringen er å gi truckførere en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker. Gi truckførere allsidig teoretisk og praktisk opplæring, og øvelse i sikker bruk

G4 TraverskranG4 Traverskran

Hensikten med opplæringen er å gi traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av traverskraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.Opplæringen skal gi kandidatene god

VarmearbeiderVarmearbeider

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i

FallsikringFallsikring

Fallsikringskurs er pålagt for alle som skal jobbe mer enn 2 meter over bakken. Gjennom et fallsikringskurs lærer du om ulike teknikker for fallsikring, om mulighetene og berensningene ved de

RiggerkursRiggerkurs

Kurset gir innsikt i prinsippene bak riggeutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold. Formålet er å unngå uønskede hendelser ifm riggeoperasjoner. Riggerkurset er for personell som bruker eller sammenstiller løfteutstyr og