KURS & KOMPETANSE Kurs G4 Traverskran

G4 Traverskran

Hensikten med opplæringen er å gi traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av traverskraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.
Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for traverskraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve. Når kandidaten har bestått teoretisk prøve, samt avsluttende teoretisk prøve for anhukere med tillegg av praktisk kjøreprøve på traverskran, vil dette være grunnlag for utstedelse av kompetanse-bevis for fører av G4 Bro- og traverskraner.


Varighet
16 timer – (1 undervisningstime = 45 minutt)

Forkunnskaper
Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1.1 og modul 2.3

Hovedmål for opplæringen
Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg
grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av traverskraner, slik at ulykker
ved bruk unngås.

Delmål
Opplært person skal:

 1. Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av
  traverskraner, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan
  forebygges.
 2. Kunne forklare hvordan de vanligste typer traverskraner er konstruert og
  montert.
 3. Kunne forklare grunnprinsippene for kranas elektriske anlegg, og hvordan det
  elektriske anlegget skal vedlikeholdes.
 4. Kunne forklare riktig og sikker betjening, samt kjenne til faremomenter ved
  tablå- og radiostyrte traverskraner.
 5. Kunne forklare funksjon og virkemåte for sikkerhetsbryter som er montert på
  traverskraner.
 6. Kunne forklare funksjon og virkemåte antikollisjonssystemer for traverskraner.
 7. Kunne redegjøre for hvilke belastninger traverskraner er konstruert for.
 8. Kunne redegjøre for spesielle sikkerhetsregler før-, under og etter bruk av
  traverskraner.
 9. Kunne forklare viktige kontroll og vedlikeholdspunkter for traverskraner.
 10. Kjenne til hvilke forholdsregler som må tas i forbindelse med vedlikehold og
  kontroll av kraner mht. strømfremføringer.
 11. Kunne redegjøre for regler vedr. kontroll av bro- og traverskraner, hvordan
  dette prinsipielt gjøres, og hvilken dokumentasjon som skal forefinnes før
  kraner tas i bruk.
 12. Kjenne til hvilke lover, forskrifter og standarder som gjelder vedr.
  konstruksjon, montering og bruk av traverskraner.

Kommende kurs

Translate »