KURS & KOMPETANSE Kurs Stropp / Anhuker

Stropp / Anhuker

Modul 2.3 G11-Løfteredskap

Stropp/anhukerkurs er for alle som skal bruke løfteutstyr i arbeid.  Kurset er obligatorisk for alle kranklasser. For maskin- og truckførere som bruker stropper til løft, er kurset også påbudt.

Myndighetene stiller krav til at anhukere/signalmenn har fått dokumentert opplæring for å kunne utføre dette på en trygg og sikker måte.

Varighet
16 timer teoretisk opplæring

Forkunnskaper
Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1.1
Alternativt kan modul 1.1 gjennomføres i sammenheng med denne modulen.

Hvis kandidaten har Modul 1 fra før tatt hos et sertifisert kurssenter eller på nett, kan første dag på stropp/anhuker unngås.

Hovedmål for opplæringen
Hensikten med opplæringen er å gi kranførere, anhukere / stroppere og signalgivere en god generell grunnopplæring i sikker bruk av løfteredskap, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Opplært person skal:

  • Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av løfteredskap i en løfteoperasjon og hvordan disse kan forebygges.
  • Kunne reglene for merking, dokumentasjon, bruk, vedlikehold, daglig kontroll og kassering av ulike typer løfteredskap.
  • Ved hjelp av løftetabeller kunne velge riktig løfteredskap med hensyn til type last, mulighet for anhuking og løftevinkler.
  • Kunne vise riktig bruk av ulike typer løfteredskap.
  • Kunne vise riktig bruk av signaler og tegn i forbindelse med løfteoperasjoner.
  • Ha kjennskap til riktig bruk av radio i forbindelse med løfteoperasjoner.

Opplæringen avsluttes med en skriftlig prøve som skal sikre at hver enkelt deltaker har tilstrekkelige, ajourførte kunnskaper om riktig og sikker bruk av løfteredskap og signalgiving til kranfører. Ved lese- og skrivevansker hos kandidaten kan prøven gjennomføres muntlig.

Det brukes karakterskala: ”Bestått” / ”Ikke bestått”

Det skal benyttes eksamensprøver som er godkjent av sertifiseringsorganet, og prøvene skal gjennomføres etter bestemte retningslinjer for prøveavleggelse. Avsluttet opplæring skal dokumenteres av opplæringsvirksomhet


Kommende kurs

Translate »