Stropp/Anhuker kurs G11

Stropp/anhukerkurs er for alle som skal bruke løfteutstyr i arbeid.  Kurset er obligatorisk for alle kranklasser. For maskin- og truckførere som bruker stropper til løft, er kurset også påbudt.

Myndighetene stiller krav til at anhukere/signalmenn har fått dokumentert opplæring for å kunne utføre dette på en trygg og sikker måte.

Varighet
7 timer Modul 1
16 timer Modul 2.3

Forkunnskaper
Kan kandidaten dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1, trenger kandidaten kun å
delta på Modul 2.3, de to siste dagene av kurset. 

Avsluttende prøve
Eksamen

  • Date : 03 Jul 2024 - 05 Jul 2024
  • Time : 08:00 - 15:00 (UTC+1)
  • Reg. Deadline : 03 Jul 2024 14:00
  • Venue : På/At Worley Rosenberg

Purchase Ticket

Stropp/Anhuker kurs G11 (7 seats remaining)
kr 4.750
kr 0
0.00
kr 0

Related Events

Riggerkurs
Stropp/Anhuker
Fallsikring
Fall Arrest English
Fallsikring
Lift/Personløfter kurs
Fall Arrest English
Riggerkurs
Fallsikring
Riggerkurs
Fallsikring
Riggerkurs
Fallsikring
Stropp/Anhuker
Fallsikring
Riggerkurs
Fall Arrest English
Riggerkurs
Riggerkurs
Lift/Personløfter kurs
Fall Arrest English
Fallsikring
Traverskran
Riggerkurs
Fall Arrest English
Fall Arrest English Fallsikring
Fallsikring
Fallsikring
På/At Worley Rosenberg

Fallsikring 8 timer

Riggerkurs
På/At Worley Rosenberg

Riggerkurs P2.4 og P4.4

Translate »