Stropp/Anhuker kurs G11

Stropp/anhukerkurs er for alle som skal bruke løfteutstyr i arbeid.  Kurset er obligatorisk for alle kranklasser. For maskin- og truckførere som bruker stropper til løft, er kurset også påbudt.

Myndighetene stiller krav til at anhukere/signalmenn har fått dokumentert opplæring for å kunne utføre dette på en trygg og sikker måte.

Varighet
7 timer Modul 1
16 timer Modul 2.3

Forkunnskaper
Kan kandidaten dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1, trenger kandidaten kun å
delta på Modul 2.3, de to siste dagene av kurset. 

Avsluttende prøve
Eksamen

  • Date : 21 Feb 2024 - 23 Feb 2024
  • Time : 08:00 - 15:00 (UTC+1)
  • Reg. Deadline : 20 Feb 2024 14:00
  • Venue : På/At Worley Rosenberg

Registration Deadline Expired!!