Traverskran G4 med praksis

Hensikten med opplæringen er å gi traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av traverskraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.
Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for traverskraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve. Når kandidaten har bestått teoretisk prøve, samt avsluttende teoretisk prøve for anhukere med tillegg av praktisk kjøreprøve på traverskran, vil dette være grunnlag for utstedelse av kompetanse-bevis for fører av G4 Bro- og traverskraner.


Varighet
16 timer – (1 undervisningstime = 45 minutt)

3 dager praksis

Forkunnskaper
Kandidaten må dokumentere å tidligere ha gjennomført modul 1.1 og modul 2.3  G11

Avsluttende prøve
Eksamen

  • Date : 04 Mar 2024 - 08 Mar 2024
  • Time : 08:00 - 15:00 (UTC+1)
  • Reg. Deadline : 03 Mar 2024 14:00
  • Venue : På/At Worley Rosenberg

All Tickets Sold!!

Related Events

Fall Arrest English
Fall Arrest English
Fallsikring
Fallsikring
Fallsikring
Traverskran
Riggerkurs
Fallsikring
Fall Arrest English
Fall Arrest English
Riggerkurs
Varme arbeider
Fall Arrest English Fallsikring
Fallsikring
Traverskran
Riggerkurs
Fallsikring
På/At Worley Rosenberg

Fallsikring 8 timer

Riggerkurs
På/At Worley Rosenberg

Riggerkurs P2.4 og P4.4

Anhuker Stropp/Anhuker
På/At Worley Rosenberg

Stropp/Anhuker kurs G11

Translate »