Location: På/At Worley Rosenberg

Worley Rosenberg, den beste arbeidsplassen.
Buøy, den flotte øy der Rosenberg har sitt virke.
Stavanger, den fineste byen i Norge, også kalt “Europas energihovedstad”

RiggerkursRiggerkurs

Kurset gir innsikt i prinsippene bak riggeutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold. Formålet er å unngå uønskede hendelser ifm riggeoperasjoner. ...